Страницата се ажурираПочитувани,
нашата страница моментално се ажурира. Посетете не наскоро.

Во меѓувреме може да не контактирате на 048/412-505 или 070/208-547.

Со почит,
„КНИ-ПРОКОМ“ ДООЕЛ
ул. Октомвриска 2А-ДП К1
(зграда Техника)
7500 Прилеп

Даночен број 4021994117124
ЕМБС 4865286